Cellulosabaserat Kattströ

Varje år slänger vi i Sverige över 100 000 ton importerad kattsand i soporna, som varken kan brännas eller återvinnas utan hamnar på deponi. Men just nu håller vi på att utveckla ett fantastiskt kattströ baserat på svenska, förnyelsebara skogsråvaror…